Informații tendere CM

Titlu: Cooperarea inter-municipală privind îmbunătățirea condițiilor de transport public în comunitățile din raionul Ungheni

 

Numărul de identificare al acestei licitații este: FY21-CM-UN (02)

Data Lansării: 12 martie 2021, orele 17:00 (GMT+2:00)

 

Data limită pentru primirea ofertei: 05 aprilie 2021, orele 10:00 (GMT+2:00)

 

Categoria: lucrări de construcție

 

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită contractori competenți și experimentați să participe la licitația privind reabilitarea și modernizarea stațiilor de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare și Zagarancea.

Caietul de sarcini: Acest proiect prevede construcția a 145 stații de așteptare noi (structuri cu carcasă metalică) de 4 tipuri diferite, conform documentației de proiect disponibile, în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni , Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare și Zagarancea. Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum șapte (7) luni. Informații tehnice detaliate, inclusiv specificații și desene sunt furnizate mai jos.

Valoare proiectului8,569,336 MDL  conform estimării proiectantului. Suma a fost calculată aplicând taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cota zero (0%). În niciun caz, IREX nu va lua în considerare propunerile care sunt cu 5% peste valoarea estimată a proiectului.

Termenul de depunere a Ofertelor (timpul menționat este ora locală, Chișinău):

Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze până la orele 17:00, 26 martie 2021 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia la adresa tender.cm.md@irex.org
IREX nu va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la Ungheni. Ofertanții interesați sunt însă încurajați să viziteze locația pe cont propriu, dacă se consideră necesar, și să inspecteze amplasamentul lucrării proiectului, așa cum este detaliat pe desene.
Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la orele 17:00, 26 martie 2021, indicând numărul licitației în subiect;
IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită cel târziu la orele 17:00, 26 martie 2021;
Ofertele trebuie primite de către IREX cel târziu până la orele 10:00, 05 aprilie 2021. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Depunerea ofertelor: Ofertele pot fi doar în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

  1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime mai mare decât 25 MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox etc și trimitând un link la tender.cm.md@irex.org
  2. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă. NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat. Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant.

Garanția bancară pentru ofertă: Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în mărime de 2% din valoarea totală a Ofertei Ofertantului și va fi valabilă pentru cel puțin douăzeci și opt (28) de zile după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei Ofertantului menționată în ITB 24.1 din Caietul de Sarcini. Garanția bancară va fi valabilă până cel puțin la data de 04 iulie 2021, inclusiv. Detalii sunt oferite în clauza ITB 25 din Caietul de Sarcini.

 

ATENȚIE: Beneficiar al garanției bancare este Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale "IREX".

Perioada de valabilitate a Ofertelor: Ofertele trebuie să fie valabile timp de 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor specificată în clauza ITB 28.3 din Caietul de Sarcini. Perioada de valabilitate a Ofertelor va fi până la data de 06 iunie 2021, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Evaluarea ofertelor: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar în proporție de 50-50. Criteriile de evaluare și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Documente disponibile:

Formular de Înregistrare FY21-CM-UN (02)

Caiet de Sarcini FY21-CM-UN (02)

Formulare de Ofertă FY21-CM-UN (02)

Secțiunea III Cerințe Tehnice FY21-CM-UN (02)

Planul de Atenuare a Impactului de Mediu FY21-CM-UN (02)

Design Tehnic FY21-CM-UN (02)

Contract cu Preț Fix FY21-CM-UN (02)

Buletin de Achiziții Nr.1 FY21-CM-UN (02)

Buletin de Achiziții Nr.2 FY21-CM-UN (02)

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.

 

In caz dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la acest sistem - ne puteți contacta la officecm@irex.org Ajutor online