Informații tendere CM

Titlul: Cerere de oferte pentru servicii de producere și imprimare a materialelor promoționale și design

Numărul cererii de Oferte: FY22-CM-PM (01)

Data emiterii:  25 octombrie 2021

Data limită pentru depunerea ofertei: 5 noiembrie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău), la adresa de email vmunteanu@irex.org cu subiectul ”Servicii producere si imprimare materiale promotionale si design”

 

Programul Comunitatea Mea, implementat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (AO IREX Moldova) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) invită prestatorii de servicii de imprimare pentru a participa la concurs de oferte pentru servicii de design și imprimare a materialelor promoționale, în cadrul Programului Comunitatea Mea. Durata contractului este până la finalizarea implementării programului Comunitatea Mea.

 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM):

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

 

Cerințe pentru depunerea ofertei: Companiile sunt rugate să prezinte oferta conform specificărilor din documentul ”Cerere de oferte FY22-CM-PM (01)”

 

Documente disponibile:

Cerere de Oferte FY22-CM-PM (01)

Criterii de evaluare:

Ofertele primite vor fi evaluate de către comisia de evaluare. Compania selectată va acumula cel mai mare număr de puncte conform criteriilor de mai jos:

1. Relevanța și calitatea ofertei (20 puncte) 

2. Experiența anterioară (20 puncte) 

3. Prețul oferit, caracterul rezonabil și adecvat al costurilor (10 puncte) 

 

In caz dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la acest sistem - ne puteți contacta la officecm@irex.org Ajutor online