Informații tendere CM

Subiect: Achiziționarea a două (2) autospeciale de colectare a deșeurilor solide și achiziționarea pubelelor pentru colectarea deșeurilor menajere în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița - EXTINS

 

Numărul cererii de Oferte: FY22-CM-EQP-SWCT (01)

Data lansării: 20 decembrie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău) 

Data limită EXTINSĂ pentru adresarea/primirea întrebărilor: 18 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău) 

Data limită EXTINSĂ pentru depunerea cererii de oferte: 24 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău) 

 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

 

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea de echipamente/bunuri specializate în cadrul Proiectelor de Dezvoltare Comunitară a CM pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița, după cum urmează:

 

Termenele limită:

Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la orele 10:00, 06 ianuarie 2022 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE – 10:00, 18 IANUARIE 2022.
IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebărilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 10 ianuarie 2022. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT– 17:00, 19 IANUARIE 2022.
Data limită pentru depunerea Cererii de Ofertă: 14 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după 14 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău), vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 24 IANUARIE 2022. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.2 pentru mai multe informații.

Termenul estimativ de livrare a echipamentelor: Aprilie 2022 – Iulie 2022

 

Instrucțiuni:

  1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-SWCT (01), vă rugăm să consultați:

 

  1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare:

 

  1. Cerințe pentru depunerea ofertei:

 

  1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
  2. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
  3. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%).
  4. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
  5. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a echipamentelor/bunurilor, suportate până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către locația de implementare a proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locația de implementare a proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

 

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.


Documente disponibile pentru descărcare:

EXTINS Cerere de Ofertă FY22-CM-SWCT (01)

Formulare ale Cererii de Oferte FY22-CM-SWCT (01)

Buletin de Achiziții Nr.1 FY22-CM-SWCT (01)

Buletin de Achiziții Nr.2 FY22-CM-SWCT (01)

In caz dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la acest sistem - ne puteți contacta la officecm@irex.org Ajutor online